Veb saytlarımıza xoş gəlmisiniz!

Elektrik Emalı və EDM Sənayesi

  • EDM industry

    EDM sənayesi

    Elektrik axıdılması emalı (EDM), elektrodlar arasında nəbz boşalması zamanı elektrik qığılcımı korroziyasının nəticəsidir. Elektrik qığılcımı korroziyasının əsas səbəbi qığılcım axıdılması zamanı qığılcım kanalında çox miqdarda istilik əmələ gəlməsidir ki, bu da elektrod səthindəki metalın qismən əriməsinə və ya buxarlanmasına və buxarlanmasına qədər isti olacaqdır.