Veb saytlarımıza xoş gəlmisiniz!

Əlvan metal fasiləsiz tökmə sənayesi

  • Graphite mold for continuous casting of nonferrous metals

    Əlvan metalların davamlı dökümü üçün qrafit qəlibi

    Bu tip kalıbın müxtəlif formalı tək çuxur, gözenekli xüsusi forma, kilid gövdəsi kalıbı vardır. Bu tip qəlib mis, alüminium, polad və dəmirin üfüqi fasiləsiz dökümü üçün uygundur. Bu məhsul, metalurji sənayesində geniş istifadə olunan sabit performanslı və yaxşı işləmə texnologiyasına malik yüksək saflıqlı qrafit məhsuludur.
  • Non ferrous metal continuous casting industry

    Əlvan metal fasiləsiz tökmə sənayesi

    Döküm prosesinin sadələşdirilməsi, məhsulun keyfiyyət dərəcəsinin yaxşılaşdırılması və məhsulun strukturunun homojenləşdirilməsinin üstünlükləri səbəbindən əlvan metal lövhə, boru və çubuqların fasiləsiz tökmə və yuvarlanma üsulu ilə istehsalı çox yaygındır. Hal-hazırda fasiləsiz tökmə üsulu əsasən irimiqyaslı təmiz mis, bürünc, pirinç və ağ mis istehsalı üçün istifadə olunur. Məhsulun keyfiyyətinə həyati təsir göstərən qəlib izostatik presləyən qrafit materialından hazırlanır.