Veb saytlarımıza xoş gəlmisiniz!

Plitə

  • Graphite anode plate for electrolysis

    Elektroliz üçün qrafit anod lövhəsi

    Elektrolitik hüceyrədə cərəyanın elektrolitə axdığı elektrod qrafit anod lövhəsi adlanır. Elektrolitik sənayedə anod ümumiyyətlə lövhə şəklində hazırlanır, buna görə qrafit anod lövhəsi adlanır. Elektrokaplama, çirkab suların təmizlənməsi, sənaye korroziyaya qarşı avadanlıqlarda və ya xüsusi materiallar kimi geniş istifadə olunur. Qrafit anod lövhəsi yüksək temperatur müqaviməti, yaxşı keçiricilik və istilik keçiriciliyi, asan işləmə, yaxşı kimyəvi dayanıqlıq, turşu və qələvi korroziyaya davamlılığı və az kül tərkibi xüsusiyyətlərinə malikdir. Sulu məhlulu elektroliz etmək, xlor, kostik soda hazırlamaq və duz məhlulunu elektroliz etməkdən qələvi hazırlamaq üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, qrafit anod lövhəsi elektroliz duz məhlulundan kostik soda hazırlamaq üçün keçirici anot kimi istifadə edilə bilər.
  • New energy industry

    Yeni enerji sənayesi

    Qrafit texnologiyasının tətbiqi, xüsusən də avtomobil ilə əlaqəli sənayelərdə yeni enerjidə əsas bir sahədir.